کیانا سادات

مليحه ثريا نوجه ده سادات (كيانا) نقاش جوان ايرانى كه در تهران به دنيا آمده و تحصيلات دانشگاهى خود را در رشته معمارى و دكوراسيون داخلى به پايان رسانيد. كيانا نقاشى را نزد استاد الهام حافظى در سنين نوجوانى شروع كرد و كليه فنون مداد،ذغال،پاستل گچى،مركب و رنگ روغن را يكى پس از ديگرى به اتمام رسانيد.
وى اولين نمايشگاه خود را در سال ١٣٨٣ در گالرى آفتاب برگزار كرد و پس از آن :
در سال ١٣٩١ گالرى هنر هاى تجسمى فرهنگسراى ملل در تهران
در سال ١٣٩٣ در كشور عراق شهر اربيل گالرى شاندر
در سال ١٣٩٤ در كشور عراق شهر اربيل گالرى مديا كه به منظور كمك به كودكان جنگ زده اين كشور توسط ارگان ORCO برگزار گرديد.
در سال ١٣٩٥ گالرى هـنر هاى تجسمى فرهـنگسراى آفتاب در تهران(٢٤-٢٩)مهر
در سال ١٣٩٦ برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى هنر هاى تجسمى آفتاب
نام ديگر : مليحه ثريا نوجه ده سادات
زاده : ١٣٦٤/١٠/٢٨
١٨ ژانويه ١٩٨٦
شميران،تهران،ايران
مليت : ايرانى
جايگاه زندگى : تهران
پيشه : نقاش

تاریخچه زندگی من

 • 1364

  به دنيا آمده در ١٨ ژانويه در شميران ،تهران،ايران
 • 1371

  ورود به اول دبستان
 • 1376

  ورود به دوره راهنمايى
 • 1377

  شروع به فراگيرى هنر طراحى و نقاشى نزد استاد الهام حافظى
 • 1378

  اقدام به گذراندن پايه سوم راهنمايى تا ديپلم به صورت جهشى به صورت دو پايه تحصيلى در يك سال
 • 1380

  اخذ مدرك ديپلم
 • 1381

  ورود به دانشگاه
 • 1383

  برگزارى اولين نمايشگاه نقاشى در گالرى هنر هاى تجسمى آفتاب در تهران
 • 1383

  اولين فروش رسمى تابلو هاى نقاشيم
 • 1384

  فوت نا به هنگام پدرم (اسداله ثريا نوجه ده سادات)
 • 1385

  اتمام دوره ليسانس معمارى
 • 1387

  يادگيرى فنون مختلف نقاشى
 • 1388

  شروع به نقاشى رنگ روغن روى جير
 • 1389

  اجاره يك آپارتمان كوچك جهت گسترش كارم
 • 1390

  استخدام در شركت مهندسى پژوهشى شيوه نرم افزار در تهران به عنوان مشاور هنرى و گرافيست طراحى تبليغات
 • 1391

  برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى هنر هاى تجسمى ملل در تهران
 • 1392

  شروع كار در شركت ارتباطات و اطلاع رسانى فرا برد شبكه به عنوان مشاور طراحى گرافيك و مشاور هنرى در زمينه طراحى و تبليغات
 • 1393

  برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى شاندر در شهر اربيل در كردستان عراق
 • 1394

  برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى مديا درشهر اربيل در كردستان عراق به منظور كمك به كودكان جنگ زده و بى سرپرست كردستان عراق توسط ارگان ORCO
 • 1395

  برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى هنر هاى تجسمى آفتاب تهران (مهر)
  دريافت مدرك مربى گرى نقاشى كودك (بهمن)
  برگزارى نمايشگاه نقاشى در يونيك آرت گالرى تهران (اسفند)
 • 1396

  برگزارى نمايشگاه نقاشى در گالرى هنر هاى تجسمى آفتاب (تير)